Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan

Naam:

Stichting De Goede Winkel

 

Kvk:

54485207

 

Fiscaal nummer:

851323583L01

 

Doel:

In De Goede Winkel bieden wij mensen die door een arbeidsbeperking moeilijk of niet aan een passende baan kunnen komen. De medewerkers krijgen dagelijkse werkbegeleiding op maat en zij worden gecoacht op het gebied van sociale omgangsvormen en persoonlijk ontwikkeling zodat zij langzaam weer terug kunnen in de reguliere arbeidsmarkt.  Daarnaast wil de Stichting een belangrijke bijdrage leveren aan het hergebruik van goederen, door consignatieverkoop van tweedehands artikelen in fysieke winkels. De Goede Winkel zal eventuele positieve baten schenken aan projecten. (bv  aan weeskinderen)

 

Beleidsplan:

Beleidsplan

 

Stichting De Goede Winkel

  

 

Missie & doelstellingen

 

 

Missie  

Stichting De Goede Winkel wil een leer- en werkomgeving bieden aan mensen die door hun arbeidsbeperking lastig kunnen participeren in de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast wil De Goede Winkel een belangrijke bijdrage leveren aan het hergebruik van goederen, door consignatieverkoop van tweedehands artikelen in fysieke winkels. De Goede Winkel zal eventuele positieve baten schenken aan projecten t.b.v. weeskinderen in Europa. 

Algemene doelstellingen

Leer- en werkomgeving bieden

De Goede Winkel wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een leer- en werkomgeving bieden. De Stichting geeft mensen die door een arbeidsbeperking moeilijk of niet aan een passende baan kunnen komen, de mogelijkheid om met ondersteuning en begeleiding te leren en te werken in De Goede Winkel  hetzij als vrijwilliger, hetzij op een betaalde werkplek. De stichting zal zich met name richten op (jonge) mensen met een fysieke, emotionele en/ of psychische arbeidsbeperking.

 

Stimuleren van hergebruik

De Goede Winkel wil hergebruik van goederen stimuleren door de consignatieverkoop van gebruikte artikelen in fysieke winkels. 

 

Succesvolle winkel(s)

De Goede Winkel stelt zich ten doel meerdere winkels in Nederland te openen. Dat doet de stichting door de markt van tweedehands goederen transparanter en makkelijker te maken. En door het anders te doen. Goed te doen. Simpeler te doen. Online én offline. Zodat de stichting meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een leer- en werkplek kan bieden. 

 

Schenkingen

Het positieve financiële resultaat dat de stichting in de toekomst verwacht te realiseren, zal gedoneerd worden aan projecten voor  weeskinderen in Europa. Wel zal er eerst gezorgd worden voor een reserve voor de operationele uitgaven van de stichting van 1 jaar.   

 

Team

Het bestaande team dat De Goede Winkel vorm geeft, heeft tot doel met ervaren professionals te werken. Zowel in de operationele organisatie als door de inzet van adviseurs of andere betrokkenen.

 

Communicatie

De Goede Winkel wil de naamsbekendheid vergroten, door middel van (gratis) PR, advertenties in regionale en lokale weekbladen, en samenwerking met partnerbedrijven.

 

 

 

Propositie & ondersteuning

 

Portfolio van diensten

 • Consignatieverkoop van tweedehands artikelen.
 • Opknapservice van meubels, om verkoopwaarde te verhogen. In de winkel – werkplaats.
 • Betrouwbare en klantvriendelijke service: Haal- en brengservice en advies in de winkel.

 

Marketing 

Een nieuwe boodschap, op innovatie wijze en met lef gebracht, zal de waarden van de stichting over moeten brengen en interesse onder de doelgroep moeten creëren. De positionering van De Goede Winkel is als volgt te kenmerken: De kwaliteit en het aanbod van spullen is beter dan van kringloopwinkels, en goedkoper en toegankelijker dan de veiling. Deze positionering wordt gewaarborgd doordat de opbrengst  van de ingebrachte artikelen wordt verdeeld. Dat zorgt voor betere kwaliteit van de spullen dan bij kringloopwinkels. 

    

Verkoop

De verkoopkanalen zijn:

Eigen website: www.stichtingdegoedewinkel.nl

Artikelen worden geadverteerd via www.marktplaats.nl

Fysieke winkels voor inbreng, verkoop en ophalen: 1ste winkel is geopend in Utrecht op St.- Laurensdreef 33. Postadres: Californiedreef 51, 3565 BK Utrecht

 

Inbreng Proces 

 • In overleg met de inbrengers worden de prijzen vastgesteld. Artikelen met een waarde van minder dan € 35 worden direct gedoneerd aan de Goede Winkel.
 • Artikelen worden zowel in de winkel als met een advertentie op Marktplaats en op de eigen site te koop aangeboden.
 • Artikelen proberen we binnen 70 dagen te verkopen. Binnen deze periode, wordt na 40 dagen de vraagprijs automatisch met 25% verlaagd. Na 60 dagen wordt de vraagprijs wederom met 25% van de initiële vraagprijs verlaagd. Bij iedere prijsverandering komt het artikel automatisch weer met zijn nieuwe prijs op Marktplaats en op de eigen site.
 • In de winkel hebben alle artikelen een prijskaartje met de drie data en bijbehorende prijzen. Als het binnen 70 dagen wordt verkocht, krijgt de inbrenger 50% van de opbrengst, de overige 50% wordt geschonken aan De Goede Winkel.
 • Als het artikel ondanks de afprijzing na 70 dagen niet is verkocht, wordt het automatisch aan De Goede Winkel gedoneerd.   

 

Organisatieprocessen

 

Logistiek

De haal- en brengservice wordt met name ingezet om goederen op te halen voor verkoop, dan wel om aangekochte goederen bij klanten thuis te bezorgen.  

 

Personeels- en kennismanagement

De HR processen worden speciaal ingericht om de arbeidskrachten in de winkel(s) een veilige en inspirerende leeromgeving te bieden. Bijvoorbeeld door trainingen on-the-job en workshops door interne én externe begeleiders.

 

Bestemming positieve baten

De positieve baten zullen worden aangewend ter behoeve van projecten voor weeskinderen in Europa. Wel zal er eerst gezorgd worden voor een reserve voor de operationele uitgaven van de stichting van 1 jaar.  

 

 

 

Leer- en werkomgeving

 

Stichting De Goede Winkel richt zich ten aanzien van de (betaalde) leer- en werkplekken in haar winkel(s) met name op mensen met een fysieke, emotionele en/ of psychische arbeidsbeperking. Deze doelgroep valt onder de 'Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten'. Deze voorziening geldt voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben gekregen en om medische of arbeidskundige redenen geen perspectief hebben op een gewone baan. Daarnaast is er plek voor mensen die afkomstig zijn uit sociale randgroepen, zoals dak-/thuislozen en exgedetineerden.

 

De medewerkers op de leer- en werkplekken krijgen intensieve begeleiding, workshops en training on the job. De eerste doelstelling is om de medewerkers te laten wennen aan een dagelijks werkritme. Zaken als op tijd komen en het volgen van een duidelijke dagindeling zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Daarnaast worden de medewerkers gecoacht op het gebied van sociale omgangsvormen  en persoonlijke presentatie, zodat hun lichamelijke verzorging en hygiëne verbeteren. 

 

De tweede doelstelling is om hen werkervaring en vakkennis op te laten doen op het gebied van logistiek, reparatie, winkelinrichting, serviceverlening aan klanten en werken in een magazijn. Tevens worden er trainingen georganiseerd op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling. Alle workshops  en trainingen worden gegeven door vakinhoudelijke en goed opgeleide professionals uit de verschillende werkvelden. 

 

Vakinhoudelijke workshops:

 • Interieurstyling / winkelinrichting
 • Serviceverlening aan klanten
 • Werken in een magazijn
 • Fotografie

 

Persoonlijke en sociale vaardigheidstrainingen:

 • Persoonlijke presentatie
 • Omgaan met conflicten op de werkvloer

 

Begeleiding en coaching 

Bij Stichting De Goede Winkel zijn verschillende interne en externe professionals actief om de WAjongeren die in de winkel werkzaam zijn, te begeleiden en te coachen. Op wekelijkse basis komt er een job coach in de winkel voor  extra coaching, het opstellen en / of bijwerken van begeleiding- en coaching plannen, het monitoren van de voortgang van het coaching traject en het trainen van (sociale) vaardigheden.  

 

Bestuur:

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.

Voorzitter en Secretaris:  Dhr. Felix  Merks

Penningmeester:  Dhr. Udo  Houwing

 

Beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen geen beloning. 

De wa-jongeren die in dienst zijn, krijgen een salaris die bepaald wordt door het UWV. 

De overige medewerkers  die in dienst zijn ontvangen een salaris dat door de stichting wordt bepaald.